AKTUALITY

Realizace projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou v době uzavření škol

ikona článku

Ač se zdá, že nouzový stav se našeho projektu „Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Týn nad Vltavou II“ příliš nedotknul, úplně tomu tak není.

Na začátku března jsme se ještě stihli sejít s řediteli na několik pracovních skupin, ale v polovině března jsme měli naplánováno setkání řídícího výboru (ŘV) MAP. To jsme po zavření škol 11. března zrušili s očekáváním dalších omezení. Na programu ŘV mimo jiné bylo i schválení aktualizace Strategického rámce MAP, které jsme se nakonec pokusili udělat formou hlasování per rollam. Bohužel se hlasování nepodařilo uskutečnit, většina členů kvůli rychlým změnám a nucené improvizaci nehlasovala, přestože jsme všechny informovali písemně i telefonicky.

Pozastavilo se nám i čerpání finančních prostředků na implementaci, což jsou prostředky pro pedagogy např. na logopeda, rodilého mluvčího nebo na různé exkurze a kroužky.

A jak to vypadá na vltavotýnských školách nyní prakticky? Díky elektronické době školy vyřešili výuku rychle a jednoduše. Některé školy posílají žákům zadání učiva e-mailem, některé vyvěšují materiály na své webové stránky, kde si je rodiče či žáci mohou stáhnout. Součástí zadání bývají i power pointové prezentace, zvukové soubory nebo různé kvízy, kde si žáci mohou ověřit své znalosti a pedagogové si tak mohou udělat obrázek o pokroku žáka v daném učivu.
Například ZUŠ Karla Komzáka a ZUŠ MUSICALE učí on-line. U této metody je hodně důležitý individuální přístup ke každému žákovi a přizpůsobení se jeho potřebám.

Doufáme, že tento stav brzy skončí a všichni se vrátíme k obvyklému životnímu běhu. Děti se vrátí do škol a my budeme moci realizovat další aktivity v rámci projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou.