AKTUALITY

Místní akční plánování vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAP IV ORP Týn nad Vltavou, r. č. CZ.02.02/XX/00/23_017/0008158

V lednu a v dubnu 2024 se sešli pracovní skupiny projektu nad aktualizací dokumentu s názvem Strategický rámec investičních priorit místního akčního plánování (SR MAP). Dokument obsahuje návrhy projektů jednotlivých škol, které chtějí v budoucnu realizovat v časovém horizontu několika příštích let s přibližným rozpočtem finančních nákladů na každou investiční akci. Dokument slouží jako podklad pro čerpání finančních prostředků z různých dotačních zdrojů.

Tento dokument se podařilo zaktualizovat a byl předložen řídícímu výboru projektu MAP IV ORP Týn nad Vltavou ke schválení. Po krátkém jednání a diskusi o obsahu dokumentu byl tento dokument 8. dubna 2024 schválen. Tudíž mohou místní školy bez problémů žádat do vyhlášených dotačních titulů, které vyhlašuje nejen Místní akční skupina Vltava ale i např. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nebo Jihočeský kraj.