AKTUALITY

Průběžná rekapitulace naplňování aktivit projektu MAP II ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070
Projekt místního akčního vzdělávání v mateřských a základních školách v obcích ORP Týn nad Vltavou realizujeme již třetím rokem. Za tu dobu jsme stihli podpořit různé aktivity škol jako například exkurze nebo projektové dny či preventivní programy na školách v mikroregionu Vltavotýnsko.

I když v době covidu šly tyto akce realizovat jen ztěžka, byli jsme flexibilní a zažádali jsme řídící orgán MŠMT o změnu projektu i na aktivitu Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Tato aktivita měla ze strany pedagogů velký úspěch, protože po návratu dětí do škol zjistili, jak na tom žáci se svými vědomostmi opravdu jsou, a že distanční výuka má i své nedostatky. K této aktivitě se přihlásilo přes 40 pedagogů ze 7 místních škol.

V projektu také pravidelně aktualizujeme strategický dokument vzdělávání pro ORP Týn nad Vltavou, jehož součástí není jen popisná část stavu školství na Vltavotýnsku, ale i strategická část v které si jednotlivé školy plánují vlastní rozvoj. Tuto strategickou část tzv. strategický rámec připravujeme opět k aktualizaci letos na podzim. Od Řídícího orgánu OP VVV jsme obdrželi nové tabulky, takže bude mít i částečně nový kabátek. Doufáme, že na podzim vše stihneme zpracovat a připravit ke schválení řídícímu výboru projektu. Následně by měl být schválený dokument k dispozici všem školám v území jako příloha pro předkládání žádostí o dotace na rozvojové projekty.