AKTUALITY

MAP II v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Místní akční plán vzdělávání v mateřských a základních školách je rozvojový dokument (strategie) se zaměřením na oblast školství na území obcí Vltavotýnska. Díky tomuto dokumentu mohou školy žádat do různých dotačních programů, právě aby zkvalitnily jak prostředí školy, tak i samotnou výuku.

Takovýto dokument mají školy v ORP Týn nad Vltavou již od roku 2016. Od té doby došlo několikrát k jeho aktualizaci. Naposled se školy do aktualizace strategické (plánovací) části dokumentu pustili na podzim 2020. Tato část se nazývá „Strategický rámec“, obsahuje rozvojové investiční i neinvestiční plány škol na další období. Na konci ledna došlo ke schválení této části dokumentu Řídícím výborem projektu poté, co ho schválily jednotlivé obce Vltavotýnska na svých zasedáních.

Před Vánoci se školy zaměřili i na aktualizaci analytické části dokumentu, která popisuje stav školství v regionu. Zde dochází k zaznamenání pokroku škol, jak v investicích tak neivesticích, které se za poslední sledované období uskutečnily. Dokončení této části aktualizace je naplánováno na konec jara 2021.

SR MAP ORP Týn nad Vltavou ke stažení zde https://www.masvltava.cz/www/masvltava/fs/1-21-sr-map-orp-tyn-nad-vltavou.pdf