AKTUALITY

Rozvoj sociálních služeb na území obcí ORP Týn nad Vltavou a Podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Jihočeského kraje

ikona článku

Na území ORP Týn nad Vltavou se strategicky plánuje rozvoj sociálních služeb již od roku 2003, kdy vznikl první strategický dokument v této oblasti. Na něj pak v průběhu let začali navazovat další střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Posledním z nich byl Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou na roky 2020 – 2022, jehož platnost již vypršela. Minulý rok pracovní skupiny vytvořili tedy alespoň prováděcí dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2023, který byl na začátku téhož roku schválen radou města Týn n nad Vltavou jako obcí s rozšířenou působností.

V průběhu června 2023 se MAS Vltava přihlásila do výběrového řízení vyhlášeného úřadem Jihočeského kraje v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV., reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000564. Podala nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Jihočeského kraje. Dne 6. 10. 2023 byla naše MAS vybrána k realizaci této zakázky. Díky tomu vzniknou další akční plány rozvoje sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou na roky 2024 a 2025.

Ke konci roku 2023 se sejdou zástupci řídící skupiny a pracovních skupin (11.12.2023) Seniorů, Osob se zdravotním postižením a zástupci pracovní skupiny Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Na jednání se bude připravovat závěrečné zpracování dokumentu Monitoring a hodnocení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Týn nad Vltavou za rok 2023 a pracovní verze Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou na rok 2024.
Pokud má kdokoli zájem zapojit se do tvorby těchto dokumentů, pracovní skupiny jsou otevřené. Kontaktujte manažerku komunitního plánování sociálních služeb pro ORP Týn nad Vltavou za MAS Vltava (E: micanova@vltavotynsko.cz, M: 601 299 140).
Finální dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2024 bude předložen ke schválení Radě města Týn nad Vltavou jako obci s rozšířenou působností na území obcí Vltavotýnska. Pokud bude dokument schválen, bude platný dokument volně ke stažení na stránkách MAS Vltava na odkazu https://www.masvltava.cz/projekty/vlastni-projekty-mas-vltava/podpora-procesu-planovani-socialnich-sluzeb-na-uzemi-orp-tyn-nad-vltavou.html nebo https://1url.cz/9uadS .

 

Rozvoj sociálních služeb na území obcí ORP Týn nad Vltavou a Podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Jihočeského kraje                                                      Rozvoj sociálních služeb na území obcí ORP Týn nad Vltavou a Podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Jihočeského kraje