AKTUALITY

Výzva č.2 PRV MAS Vltava

MAS Vltava vyhlašuje Výzvu MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Vyhlášeny jsou následující opatření resp. fiche:
 
Fiche 4 PRV - Spolupráce a posílení konkurenceschopnosti prvovýrobců
(zaměřena na podporu odbytových řetězců s důrazem na výrobu a spotřebu v místě)
Fiche 5 PRV - Odborné vzdělávání a informační akce
(zaměřena na zvyšování kvalifikace zemědělců)
 
Příjem žádostí potrvá od 8.4. do 24.4.2019.

 

Pravidla ke stažení:

Odkaz na pravidla 19.2.1

Odkaz na pravidla pro publicitu

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na posuzování finančního zdraví

 

V příloze (viz níže) jsou uvedeny jednotlivé vyhlášené fiche resp. opatření, plné znění výzvy a také Vnitřní směrnice MAS pro PRV.