AKTUALITY

Místní akční plánování pro mateřské a základní školy

Na Vltavotýnsku se od 1. 12. 2023 rozběhl již čtvrtý projekt podporující místní akční plánování rozvoje vzdělávání – MAP IV ORP Týn nad Vltavou. Realizátorem projektu je MAS Vltava, z.s.

Cílem projektu je podpora společného pánování a spolupráce škol, zřizovatelů škol a dalších aktérů působících ve vzdělávání na území ORP Týn nad Vltavou. Na základě vytvořených akčních plánů proběhnou školní i mimoškolní aktivity pro děti a žáky, akce pro pracovníky ve vzdělávání a osvětové akce. Mezi hlavní témata projektu patří podpora moderních didaktických forem, rozvoj potenciálu každého žáka a podpora pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání. Aktivity se budou věnovat i polytechnické znalosti a dovednosti, podpoře komunikačních schopností dětí a žáků od nejútlejšího věku, aktivity rozvíjející jazykové dovednosti, logiky a různých talentů, formou tandemové výuky bude podpořen interdisciplinární rozvoj dětí a žáků v různých oblastech.

V prosinci 2023 již proběhlo hlasování Řídícího výboru (ŘV) projektu ke schválení dokumentů Statut a Jednací řád ŘV, v únoru se pak hlasovalo ještě o schválení Komunikačního plánu. Další jednání ŘV se připravuje na začátek dubna 2024, kdy hlavním bodem jednání bude schválení aktualizace Strategického rámce investičních priorit MAP.
V lednu se sešly pracovní skupiny, kdy se zaktualizovali členové jednotlivých skupin, jednalo se o rozdělení školních i mimoškolních aktivit pro děti a žáky mezi jednotlivé školy, byla navázána spolupráce s projektem IPS Kurikulum (realizátor NPI České Budějovice), dále se na skupinách debatovalo o možných tipech na vzdělávání pro pedagogické pracovníky škol. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byla aktualizace dokumentu Strategický rámec investičních priorit (seznam navrhovaných projektů jednotlivých škol vedoucích ke zlepšení školního prostředí). Další jednání pracovních skupin je též plánováno na začátek dubna 2024.

Projekt MAP IV ORP Týn nad Vltavou s reg. číslem CZ.02.02.XX/23_017/0008158 je spolufinancován Evropskou unií.

 Místní akční plánování pro mateřské a základní školy