AKTUALITY

Léto v MAPech na Vltavotýnsku

ikona článku

Krátká zpráva o prázdninových aktivitách v projektu Místní akční plánování vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Týn nad Vltavou, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070

Na konci června se v pracovních skupinách projektu povedlo uzavřít práce na aktualizaci Strategického rámce MAP a postoupit materiál do zastupitelstev a rad jednotlivých obcí, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení na území Vltavotýnska. Nyní probíhá schvalování dokumentu členy řídícího výboru MAP formou per rollam (mailem), abychom příliš nenarušovali letní čas členům řídícího výboru. Výsledek budeme znát 31.8.2022, kdy hlasování končí.
Ač naši pedagogové relaxují a zaslouženě odpočívají po uplynulém školním roce, kdy po dvou letech restrikcí mohli konečně standardně učit a naplňovat implementační aktivity projektu, my pilně pracujeme. Ke konci prázdnin připravujeme pro pedagogy dvě školení, jedno na téma Krizová komunikace s žáky, pedagogy a rodiči, a druhé s názvem DOBRONAUTI Zpátky v čase. Jak budou školení úspěšná a jak budou učitelé spokojeni, se dozvíme až na konci srpna. Zda další školení bude přínosem a pomůže nejen pedagogům ale posléze i samotným žákům uvidíme již v řádu prvních měsíců, až získané poznatky převedou učitelé do praxe. V čemž jim přejeme hodně štěstí.