AKTUALITY

Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko

 

Dne 3.3.2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19/2017/00032, kterým se schvaluje žádost do dotačního programu Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, na projekt Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko. 

Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.,IČ 26663414
Partner projektu: SMO Vltava, IČ 69092061

V rámci realizace projektu se uskuteční v týdnu od 11.12.2017 do 15.12.2017 návštěva všech základních škol v ORP Týn nad Vltavou jehož součástí je realizace aktivity Den s vozíčkářem. Na základních školách bude v rámci osvěty projekt prezentován žákům, budou předány informační letáky a s žáky budou konány diskuzní přednášky na dané téma.

Ing. Magdaléna Pavlíková

Ing. Lenka Moulisová