AKTUALITY

V rámci 1. výzvy PRV MAS Vltava vybrala k realizaci 16 žádostí o dotaci

ikona článku

Výběrová komise MAS Vltava na svém zasedání dne 21.5.2018 ohodnotila dle předem daných preferenčních kritérií všech 17 přijatých žádostí v rámci 1. výzvy PRV MAS Vltava a stanovila jejich pořadí. Rada spolku pak 31.5.2018 na základě návrhu Výběrové komise provedla výběr projektů k realizaci. Úspěšných nakonec bylo 16 žádostí, 1 žádost zůstala bohužel nevybraná a to z důvodu velkého množství žádostí. Všechny žádostí nyní musí být nejpozději do 20.6.2018 finálně zaregistrovány na RO SZIF. Zápisy ze zasedání naleznete na záložce Zápisy. V příloze pak naleznete seznam vybraných a nevybraných žádostí.