AKTUALITY

Události v MAPech II ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAP II v ORP Týn nad Vltavou, reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/17_047/0009070

Poslední srpnový týden byl u nás v projektu plný událostí. Nejen, že členové řídícího výboru projektu stihli schválit aktualizaci dokumentů s názvem Strategický rámec MAP II ORP Týn nad Vltavou a Komunikační plán ORP Týn nad Vltavou, ale uspořádali jsme pro pedagogy z místních škol ještě seminář a workshop.Příprava na školní rok 2022/2023 byla na konci srpna v přípravném týdnu časově i organizačně velmi náročná především pro pedagogy. Ti se opravdu pilně snažili, protože se účastnili nad standard svých povinností také našeho semináře a workshopu na téma Dobronauti – zpátky v čase a to 29. září na ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana a 30. září semináře s názvem Krizová komunikace s žáky, pedagogy a rodiči pořádaného v prostorách ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko.

Na workshopu Dobronauti – zpátky v čase šlo o reálné vyzkoušení preventivního programu, který je určený žákům od 3. do 5. třídy ZŠ, učí je obstát v konfliktech s vrstevníky, se zaměřením na situace, kdy není v dosahu žádný dospělý. Cílem bylo naučit pedagogy, jak pomoci dětem rozvinout jejich schopnost zvládat vlastní agresi a také je naučit, jak na agresi druhých reagovat, a to prostřednictvím specifické hry jakožto účinného nástroje prevence sociálně patologických jevů, především šikany. Díky hře, kterou následně pedagogové předvedou svým žákům, děti mohou účinně a citlivě objevit svou moc ovlivňovat situaci, získají dovednosti a tipy jak jednat v konfliktech, a nakonec tak dojde ke zlepšení vzájemných vztahů a komunikaci ve třídě.

Na semináři Krizová komunikace s žáky, pedagogy a rodiči si pedagogové zkusili praktický nácvik, jak čelit krizovým situacím při problémovém chování žáka a učitele. Jak se zachovat v situaci s konfliktním rodičem, nastavení pravidel a podmínek pro úspěšnou komunikaci s rodiči nebo uvnitř učitelského sboru. Jak má postupovat pedagog při slovním napadání ze strany žáka, nebo jak vytipovat postupy komunikace.

Na zářijovém setkání pracovních skupin projektu jsme mimo klasického programu jednání ještě rozdávali hry „Krycí jména“ od společnosti Czech Games Edition s. r. o. Hra má usnadnit komunikaci ukrajinských děti s českými pedagogy a žáky.

V příštích měsících budeme na pracovních skupinách např. pracovat na akčním plánu vzdělávání na rok 2023, tvořit reflektivní zprávu za každou školu zapojenou do projektu a evaluační zprávu projektu.