AKTUALITY

Poděkování a rychlé shrnutí roční práce

ikona článku

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

Realizaci projektu jsme odstartovali letos v únoru podle plánu. Na začátku projektu proběhla informační kampaň vč. kulatého stolu starostů. Na naplňování aktivit projektu se podílela Řídící skupina a 3 pracovní skupiny (skupina Senioři, skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním a skupina Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené soc. vyloučením), pro které byl také zorganizován vzdělávací seminář. Řídící skupina dohlížela na průběh činností v projektu a schvalovala výstupy zpracované na pracovních skupinách. Členové pracovních skupin se podíleli na tvorbě monitoringu a hodnocení akčního plánu sociálních služeb z roku 2017 a na vypracování nového akčního plánu na rok 2019. Akční plán sociálních služeb 2019 byl schválen Řídící skupinou projektu na prosincovém zasedání. V průběhu roku byl dále proveden průzkum zajištění potřeb cílových skupin prostřednictvím veřejné ankety a byla zpracována sociodemografická analýza a analýzy poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na naplnění aktivit projektu, třeba jen vyplněním ankety a těším se na spolupráci v příštím roce. To nás čeká ještě kus práce, budeme aktualizovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb z let 2013 – 2016 na další roky 2020 – 2022 (aktualizace situační analýzy, SWOT analýzy, vize, strategické části – návrhy aktivit/projektů) a v neposlední řadě také budeme aktualizovat Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku.

Ing. Magdalena Pavlíková
místní odborný pracovník KPSS