AKTUALITY

Projekt MAP+ v ORP Týn nad Vltavou…. A jdeme do finále!

Učitelé z Vltavotýnska se školili, schvaloval se dokument Místního akčního vzdělávání a připravujeme nový projekt.

Od října do prosince 2017 proběhla čtyři školení pedagogických pracovníků základní a mateřských škol v ORP Týn nad Vltavou na téma Komunikace s rodiči, Dramatická výchova jako metoda práce ve výchově a vzdělávání, Specifická práce pedagoga s dvouletými dětmi, Relaxační a uvolňující techniky pro pedagogy. Školení se zúčastnilo celkem 64 učitelů, kteří následně obdrželi certifikáty za úspěšně absolvovaný kurz.
V prosinci byly schváleny výstupy projektu Řídícím výborem projektu a to dokument Místní akční plán vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou 2018 – 2023, jehož součástí je i Strategický rámec Místního akčního plánu (seznam investic jednotlivých škol na Vltavotýnsku). Nyní se blížíme do finále, čeká nás zhodnocení přínosu jednotlivých aktivit projektu.
Na poslední schůzce pracovní skupiny se její členové jednohlasně shodli na pokračování projektu. Na základě této shody připravujeme žádost do další výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II OP VVV na realizaci místního akčního plánu vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou. V tomto projektu se budeme snažit zapojit do aktivit projektu všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na úrovni mateřského a základního školství.

                  Projekt MAP+ v ORP Týn nad Vltavou…. A jdeme do finále!