AKTUALITY

V plánování sociálních služeb nás čeká akční rok

ikona článku

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) 2020 – 2022 reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560, partner projektu Město Týn nad Vltavou

V minulém roce jsme zvládli díky zapojení poskytovatelů sociálních služeb, veřejné správy, odborné veřejnosti a dobrovolníků zpracovat Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2019 a zpracování analýz potřebných k vytvoření plánu rozvoje sociálních služeb. Především šlo o sociodemografickou analýzu, analýzu poskytovatelů sociálních služeb, analýzu zadavatelů sociálních služeb, analýzu finančních zdrojů a v neposlední řadě průzkum potřeb cílových skupin.

Nyní nadešel čas pustit se do další etapy projektu a tou je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který se skládá z analytické (popisné) a strategické (plánovací) části. Analytická část obsahuje právě sociodemografickou analýzu, dále popis poskytovaných sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou a sociodemografickou analýzu prioritních oblastí (oblast zaměřená na péči o seniory, problematika lidí se zdravotním znevýhodněním či oblast zaměřená na Rodinu, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením).

Na jarních setkáních pracovních skupin budeme zpracovávat SWOT analýzy za jednotlivé oblasti, tzn. popíšeme momentální silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení v sociální oblasti za celé území ORP Týn nad Vltavou. Z toho vytvoříme novou vizi, kam by měly směřovat sociální služby na Vltavotýnsku v příštích třech letech.
Poté se pustíme konečně do plánování jednotlivých aktivit (projektů) jako bylo a je stále aktuální např. Centrum pro seniory v Týně nad Vltavou, aktivity pro děti a mládež či seniory, rekonstrukce pečovatelských domů, zaměstnávání znevýhodněných občanů, sociální bydlení, provoz a fungování stávajících poskytovatelů sociálních služeb nebo vznik nových podle potřeby.

Pokud máte co říci k této problematice, můžete se zapojit, budete vítáni! Více informací o projektu naleznete na webových stránkách MAS Vltava v aktualitách nebo na https://www.masvltava.cz/projekty/vlastni-projekty-mas-vltava/ .