AKTUALITY

MAS VLTAVA VYHLAŠUJE 1. A 2. VÝZVU IROP

MAS Vltava vyhlašuje vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti“ a 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání“.

Více informací naleznete včetně pozvánky na semináře pro žadatele v sekci MAS VLTAVA / ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014 - 2020 SCLLD - VÝZVY IROP .