AKTUALITY

Příjem žádostí skončil, v 1. výzvě PRV MAS Vltava se sešlo 17 žádostí o dotaci

ikona článku

Dne 11. 4. 2018 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)). V příloze naleznete seznam zaregistrovaných žádostí, kterých se v 1. výzvě PRV MAS Vltava sešlo celkem 17.

Fiche 1 PRV - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců:
16 žádostí s celkovou alokací 7 242 939 Kč

Fiche 2 PRV - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům:
1 žádost s celkovou alokací 497 500 Kč

Fiche 3 PRV - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje:
bez zaregistrované žádosti

Seznam přijatých žádostí naleznete v příloze. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a poté věcným hodnocením.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-zadosti-1.vyzva-2018.pdf 217.8 Kb