Archiv

Veřejné setkání k projektu Pokračování komunitního plánování sociálních služeb

ikona článku

Není Vám jedno, co dělají Vaše děti ve volném čase? Potřebovali jste někdy pomoct? Zajímá Vás, co s Vámi bude v penzi? Zapojte se do pracovních skupin:
a) Osoby se zdravotním znevýhodněním
b) Senioři
c) Rodina, děti, mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením

5.4.2018 15:00

Školící centrum Špejchar, Dvůr Čihovice
Týn nad Vltavou
 

MAS Vltava společně s partnerem projektu Městem Týn nad Vltavou realizuje projekt s názvem "Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou" z Operačního programu Zaměstnanost s registračním číslem: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560.
Více informací o projektu naleznete na
1url.cz/ytcEu nebo na https://www.masvltava.cz/projekty/vlastni-projekty-mas-vltava/pokracovani-planovani-socialnich-sluzeb-v-orp-tyn-nad-vltavou.html