VLASTNÍ PROJEKTY MAS VLTAVA

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

MAS Vltava společně s partnerem projektu Městem Týn nad Vltavou realizuje projekt s názvem "Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou" z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.
Realizace projektu: 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020.

Číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

Partner projektu
Město Týn nad Vltavou

Popis projektu
Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Týn n/Vlt.Vychází z hlavních priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JK. Navazuje na předchozí procesy plánování - poslední střednědobý plán zpracován na období 2013 - 2016. Plán na další období pomůže zajistit fungování sítě potřebných sociálních služeb. Při realizaci projektu bude využita metoda komunitního plánování. Po celou dobu realizace projektu budou spolupracovat jeho cílové skupiny.

Aktivity
1. Zajištění a koordinace procesu plánování

 • sestavení a koordinace pracovních skupin a řídící skupiny
 • vzdělávací seminář pro členy řídící skupiny a pracovních skupin
 • aktualizace metodiky pro plánování na území SO ORP Týn nad Vltavou

2. Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS /AP

 • monitoring a vyhodnocení plnění záměrů předchozího plánu
 • průzkum, zjišťování potřeb poskytovatelů sociálních služeb na území SO ORP Týn nad Vltavou
 • zpracování analýz (Aktuální sociodemografická analýza regionu, Analýza zajištění sociálních služeb, Analýza poskytovatelů SS, Analýza zadavatelů SS)

3. Vytvoření SPRSS /AP

 • zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb (AP) na rok 2019
 • zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb (SPRSS) na období 2020 – 2022

4. Informování a zapojování účastníků procesu plánování

 • tiskové zprávy, informace na www.masvltava.cz
 • 2 veřejná setkání
 • vytvoření Katalogu poskytovatelů sociálních služeb

5. Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji

 • spolupráce obcí
 • spolupráce obcí s Jihočeským krajem
 • spolupráce napříč krajem

Realizační tým
Pracovníci odborné části týmu (1 řídící skupina a 3 pracovní skupiny, metodik, místní odborný pracovník a zpracovatel analýz a evaluace) pracují přímo s cílovými skupinami a řídící skupinou projektu nebo zajišťují výstupy, ty jsou určeny k přímému využití cílovou skupinou projektu.

Pracovní skupina

 • Osoby se zdravotním znevýhodněním
 • Senioři
 • Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Cílová skupina

 • Nestátní neziskové organizace
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Užitečné kontakty související s realizací projektu
Místní odborný pracovník: Ing. Magdalena Pavlíková, 774 709 110, info@vltavotynsko.cz
Metodik projektu: Mgr. Jana Kučerová, 774 709 122, kucerova@vltavotynsko.cz


 

       Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou          
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01-19-scan-zapis514419469.zip Zápis z jednání Pracovních skupin a Řídící skupiny 2528.4 Kb
09-19-01-20-zapis-rs.pdf 09_19-1_20_Zápisy z řídící skupiny 1662.4 Kb
09-19-12-19-zapis-ps.pdf 09_19-12_19_Zápisy z pracovních skupin 4868.6 Kb
19-10-21-zapis-setkani-poskytovatelu.docx 19_10_21_Setkání poskytovatelů SS 336.1 Kb
akcni-plan-rss-orp-tyn-nad-vltavou-2023.pdf Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2023 4801.3 Kb
akcni-plan-ss-2019.pdf Akční plán sociálních služeb pro rok 2019 1176.9 Kb
analyzy.zip Analýzy - podklad pro Střednědobý plán SS 2020 - 2022 5242.1 Kb
jednaci-rady-kpss-2018.pdf 1330.1 Kb
katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-na-vltavotynsku-2020.pdf Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku 2020 804.5 Kb
katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-na-vltavotynsku-2023.pdf 2023 Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku 1215.4 Kb
monitoring-a-hodnoceni-ap-2017.pdf Monitoring a hodnocení Akčního plánu sociálních služeb na Vltavotýnsku 2017 607.8 Kb
prezentace-poskytovatelu-a-zadavatelu-17-9-19395448538.zip Prezentace poskytovatelů sociálních služeb 17_9_2019 12974.6 Kb
prezentace-ppss-2018989752659.pptx 202.3 Kb
prezentace-verejne-projednani-srpss-2019165171855.pptx Prezentace_Veřejné projednání SPRSS ORP Týn nad Vltavou 2020 - 2022 437.7 Kb
statut-kpss-na-vltavotynsku.pdf 2371.3 Kb
strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-orp-tyn-nad-vltavou-2020-2022.pdf Střednědobý plán rozvoj sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou 2020 - 2022 5100.5 Kb
zapis-ps802868606.zip Zápis PS únor19_červen19 6622.2 Kb
zapis-ridici-skupina-pracovni-skupiny.zip Zápis z jednání ŘS a PS 4793.8 Kb
zapis-rs648090463.zip Zápis ŘS únor19_červen19 3489.2 Kb
zapis-ze-setkani-poskytovatelu.pdf Zápis ze setkání poskytovatelů SS 1377.6 Kb