Archiv

Opět začínáme plánovat sociální služby

ikona článku

Pokračování KPSS ORP Týn nad Vltavou, realizace projektu od 2/2018 do 1/2020
CZ.03.2.63./0.0/0.0/16_063/0006560

MAS Vltava tímto navazuje na předchozí procesy plánování sociálních služeb. Poslední střednědobý plán byl zpracován na období 2013 - 2016. Projekt „Pokračování KPSS ORP Týn nad Vltavou“ je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb, vychází z hlavních priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JK. Dlouholetým partnerem projektu je Město Týn nad Vltavou.

V průběhu projektu na dotčeném území provedeme aktuální průzkum potřeb cílových skupin, zpracujeme aktuální analýzy, formulujeme aktuální priority a záměry, zpracovat akční plán na rok 2019 a střednědobý plán na období 2020 - 2022 a aktualizujeme Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území mikroregionu Vltavotýnsko. Vše proběhne komunitní metodou v pracovních skupinách zaměřených na Osoby se zdravotním znevýhodněním, Seniory a třetí skupina Rodina, děti, mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Do pracovních skupin se může zapojit kdokoli, kdo má co říci k sociálním službám na území ORP Týn nad Vltavou (Bečice, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Žimutice).

V rámci projektu proběhne i spolupráce mezi ORP Týn nad Vltavou a Jihočeským krajem a rozvine se spolupráce napříč krajem, aby byly správně nastaveny i sociální služby s místními přesahy.
Finální verze Střednědobého plánu SS na roky 2020 – 2022 projednají starostové obcí ORP Týn nad Vltavou u kulatého stolu.

Více informací naleznete zde nebo na uvedených kontaktech.

Kontakty:
Ing. Magdalena Pavlíková, 733 580 739, info@vltavotynsko.cz
Hana Mičanová, 601 299 140, micanova@vltavotynsko.cz