VÝZVY OPZ

Výzva MAS Vltava – Rodina I.

ikona článku

MAS Vltava vyhlašuje 12. 2. 2018 Výzvu MAS Vltava – Rodina I.

VÝZVA UKONČENA.

 

Číslo výzvy MAS

355/03_16_047/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

Výzva MAS Vltava – Rodina I.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

12. 2. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

12. 2. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

12. 2. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15.3.2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

max. 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12. 2021

  • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 4.596.000 CZK
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400.000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4.000.000 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Pravidla OPZ a ostatní dokumenty

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ 

Obvyklé ceny a mzdy platy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
18-02-15-prezentace-mas-vltava-opz-prorodinna-opatreni.pdf 442.9 Kb
hodnoceni-prijatelnosti-a-formalnich-nalezitosti.pdf 50.6 Kb
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-opz-rodina-i580453823.pdf 150.6 Kb
priloha-c.-1-vyzvy-mas-vltava-rodina-i-v4-k-1-1-2018.docx 257.7 Kb
priloha-c.-2-vyzvy-mas-vltava-rodina-i-v4-k-1-1-2018.docx 64.2 Kb
rs-prezencni-listina-doplneni-1.-vyzva-zoz.pdf 557 Kb
rs-zapis-z-jednani-doplneni-1.-vyzva-zoz.pdf 793.2 Kb
vk-hodnotici-tab.-domovy-klas.pdf 1952.2 Kb
vk-hodnotici-tab.-meddm-tnv.pdf 1953.6 Kb
vk-prezencni-listina-18-05-23-o.pdf 534.2 Kb
vk-zapis-z-jednani-18-05-23-o.pdf 836.5 Kb
vyzva-mas-vltava-rodina-i-v4-k-1-1-2018.docx 247.1 Kb