VÝZVY IROP

4. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.

VÝZVA UKONČENA.

MAS Vltava vyhlašuje 11.6.2019 4.výzvu MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.

Číslo výzvy MAS

347/06_16_075/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

4.výzva MAS Vltava -IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

11.6.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

11.6.2019, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

11.6.2019, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16.07.2019, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

31.12.2020

  • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 4 400 000,00 CZK
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3.000.000 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Infrastruktura základních škol 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 
- pořízení vybavení budov a učeben 
- pořízení kompenzačních pomůcek 
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na: 
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); 
- budování bezbariérovosti škol; 
- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben. 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 
- pořízení vybavení budov a učeben 
- pořízení kompenzačních pomůcek 
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Výzva je navázána na 68. výzvu IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast)

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
19-06-25-prezentace-mas-vltava-irop-vzdelavani-ii..ppt 532 Kb
final-kl-pro-fnap-a-vh-sc-2-4-68-vyzva-mas-vltava.pdf 683.9 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-4-fnap-final.pdf 446.7 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-4-vecne-hodnoceni-final.pdf 549 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-4-final.pdf 778.3 Kb
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-irop-vzdelvani-ii..pdf 478.3 Kb
zapis-z-jednani-ro-irop-4.-vyzva-vzd..pdf 860 Kb