VÝZVY IROP

3. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti II.

MAS Vltava modifikovala 3. výzvu.
Více v dokumentech MAS_Vltava_výzva č. 3_MODIFIKACE1_FINAL a MAS_Vltava_Příloha č. 2 výzvy č. 3_věcné_hodnocení_MOD1 FINAL.

VÝZVA UKONČENA.

MAS Vltava vyhlašuje 11.6.2019 3.výzvu MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti II.

Číslo výzvy MAS

322/06_16_038/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

3.výzva MAS Vltava-IROP-Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti II.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

11.6.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

11.6.2019, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

11.6.2019, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16.07.2019, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

31.12.2020

  • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 5 400 000,00 CZK
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2.000.000 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Bezpečnost dopravy

Bezpečnost dopravy 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší 
• Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) 


Aktivita Cyklodoprava 
• Rekonstrukce, modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 
• Rekonstrukce, modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 
• Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

 

Výzva je navázána na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty) 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
19-06-25-prezentace-mas-vltava-irop-bezpecnost-dopravy-ii.807426079.pptx 367.7 Kb
final-kl-fnap-a-vh-sc1-2-53-vyzva-mas-vltava-3.-vyzva.pdf 776.5 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-3-fnap-final.pdf 441.5 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-3-vecne-hodnoceni-final.pdf 547.8 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-3-vecne-hodnoceni-mod1-final.pdf 558.1 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-3-final.pdf 655.1 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-3-modifikace1-final.pdf 666.5 Kb
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-irop-bezpecnost-dopravy-ii..pdf 476.1 Kb
zapis-z-jednani-rady-spolku-seznam-projektu-3.-vyzva-irop.pdf 762 Kb