VÝZVY IROP

2. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání

Výzva ukončena.

MAS Vltava vyhlašuje 30.4. 2018 2.výzvu MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání.

Číslo výzvy MAS

162/06_16_075/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

2.výzva MAS Vltava-IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

30. 4. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

30. 4. 2018, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

30. 4. 2018, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

4 .6. 2018, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

30. 9. 2019

  • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 6 315 789 CZK
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5.000.000 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Infrastruktura základních škol

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)- pořízení vybavení budov a učeben- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetuPodpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol;

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Výzva je navázána na 68. výzvu IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast)

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
18-05-03-prezentace-mas-vltava-irop-infrastruktura-zs.ppt 469 Kb
final-kontrolni-listy-pro-fnap-a-vh-vltava-2.vyzva252329483.pdf 224.2 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-2-kontrola-formalnich-nalezitosti-a-prijatelnosti-final01996554492.pdf 85.2 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-2-vecne-hodnoceni-final01671995030.pdf 141.3 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-2-final01992751439.pdf 225.9 Kb
pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-irop-modernizace-zs839826788.pdf 142.6 Kb
rs-zapis-s-vybranymi-projekty-2.-vyzva-irop.pdf 793.8 Kb