VLASTNÍ PROJEKTY MAS VLTAVA

Stezka na Onen Svět


V roce 2008 vznikla myšlenka na propojení Vltavotýnska, Bechyňska a Středního Povltaví prostřednictvím naučné stezky. Iniciátorem projektu se stala MAS Vltava, která má podporu výstavby stezek ve svém strategickém rozvojovém dokumentu Rozvoj Vltavotýnska na období 2007 - 2013. Oslovila tedy sousední mikroregiony s možností vypracovat společný projekt naučné stezky. Za realizaci projektu v daném mikroregionu zodpovídá zdejší místní akční skupina (MAS), která sdružuje představitele obcí, neziskové organizace a podnikatele, zkrátka všechny, kteří chtějí přispět k rozvoji svého regionu – na Vltavotýnsku MAS Vltava, na Bechyňsku MAS Lužnice a ve Středním Povltaví MAS Střední Povltaví. Základním kamenem realizace projektového záměru se stala úspěšná žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. V letech 2009 – 2011 se pak podařilo projekt úspěšně zrealizovat. Celkové náklady se vyšplhaly na 2 836 001 Kč, z toho dotace činila 2 754 151 Kč. Více v příloze článku nebo na www.stezkanaonensvet.cz

Stezka využívá stávající turistické stezky značené Klubem českých turistů. V rámci projektu byla stezka vybavena 31 novými stanovišti s 21 naučnými tabulemi, 2 propagačními poutači, 26 odpočívadly (posezení ze dřeva) a 18 výtvarnými prvky (interaktivní mobiliář ze dřeva). Došlo také k opravě visuté lávky nad řekou Lužnicí proti ústí Židovy strouhy.
Stezka na Onen Svět se proplétá typickou malebnou jihočeskou krajinou s mnoha zajímavými místy, kde mají návštěvníci možnost setkat se s řadou technických i kulturněhistorických památek. Se svými cca 66 km se jedná s největší pravděpodobností o nejdelší naučnou stezku v ČR! Trasa vede po stávající turistické stezce z Týna nad Vltavou údolím řeky Lužnice přes Bechyni až ke Stádleckému mostu, kde se odklání směrem na Milevsko a končí na Onom Světě, vesničce v katastrálním území Zahořany v obci Kovářov. Uprostřed vsi je dřevěná chata Onen svět z roku 1940, podle níž se dnes osada jmenuje. Vedle ní byla v roce 2001 postavena Langova rozhledna, která se stala předlohou pro logo stezky.
Stezka navazuje na jiné naučné stezky realizované Lesy ČR, s.p. a dalšími organizacemi: u Týna nad Vltavou navazuje na Naučnou lesní stezku Semenec a končí u Naučné stezky Kovářovska.
 

Projekt Stezka z Týna na Onen Svět je podpořen z Programu rozvoje venkova, osy IV - Leader částkou 1 874 500,- Kč, na MAS Vltavu připadla částka 588 000,- Kč, na MAS Lužnici 556 250,- Kč a na MAS Střední Povltaví částka 730 250,- Kč. 

Projekt Stezka z Onoho Světa do Týna je podpořen z Programu rozvoje venkova, osy IV - Leader částkou 879 269,- Kč, na MAS Vltavu připadla částka 322 364,- Kč, na MAS Lužnici 358 592,- Kč a na MAS Střední Povltaví částka 198 313,- Kč. 

Stezka z Týna na Onen Svět