VLASTNÍ PROJEKTY MAS VLTAVA

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vltava.

ikona článku

Vážení přátelé,
v sekci Dokumenty/Rozvojová strategie Vltavotýnska naleznete pracovní verzi nově zpracovávaného rozvojového dokumentu Rozvojová strategie Vltavotýnsko 2014-2020. Připomínky k této strategii nám můžete adresovat na email: mas.vltava@seznam.cz, případně nás kontaktovat osobně či telefonicky (viz kontakty).
Děkujeme za dosavadní spolupráci na dokumentu všem zúčastněným a těšíme se na případné připomínky.


Pro tvorbu strategie pro programové období 2014 - 2020 jsme získali dotaci z Operačního programu Technická pomoc.

Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro  území MAS pro období 2014-2020, nastaveni zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném  území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji pozitivní změně.

 Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vltava.