VLASTNÍ PROJEKTY MAS VLTAVA

EHOMER.CZ Pomocník pro mikroregiony

ikona článku

Ehomer.cz je on-line webový kalkulátor pro hodnocení mikroregionů a místních akčních skupin. Pomocí vybraných sledovaných indikátorů umožňuje porovnávat prostřednictvím tabulek a grafů činnosti mikroregionů a efektivitu jejich managementu, to vše s cílem zkvalitnit jejich řízení.
Ehomer.cz pracuje se čtyřmi jednoduchými skupinami indikátorů (ukazatelů, proměnných), které odkazují na zcela konkrétní aspekty rozvoje. Umožňují sledovat vývoj v čase i porovnávat jednotlivé mikroregiony navzájem. Sady jsou inspirovány indikátory využívanými na jiných úrovních veřejné správy, ale také odrážejí způsoby, jakým různé mikroregiony fungují, stejně jako specifika jejich cílů. Indikátory jsou
souvztažné (např. přepočítané na jednotku obyvatel namísto celkového počtu apod.)
4 indikátorové sady jsou:
Popisné sledují základní data o mikroregionu, obcích a obyvatelstvu
Managementové vypovídají o řízení mikroregionu, pracovnících, financování a propagaci
Doplňkové výběrové indikátory
Projekty sledují úspěšnost při získávání a realizaci projektů

MAS Vltava je zapojena do projektu Ehomer.cz, což  je on-line webový kalkulátor pro hodnocení mikroregionů a místních akčních skupin. Pomocí vybraných sledovaných indikátorů umožňuje porovnávat prostřednictvím tabulek a grafů činnosti mikroregionů a efektivitu jejich managementu, to vše s cílem zkvalitnit jejich řízení.
Ehomer.cz pracuje se čtyřmi jednoduchými skupinami indikátorů (ukazatelů, proměnných), které odkazují na zcela konkrétní aspekty rozvoje. Umožňují sledovat vývoj v čase i porovnávat jednotlivé mikroregiony navzájem. Sady jsou inspirovány indikátory využívanými na jiných úrovních veřejné správy, ale také odrážejí způsoby, jakým různé mikroregiony fungují, stejně jako specifika jejich cílů. Indikátory jsou souvztažné (např. přepočítané na jednotku obyvatel namísto celkového počtu apod.)
4 indikátorové sady jsou:
Popisné sledují základní data o mikroregionu, obcích a obyvatelstvu
Managementové vypovídají o řízení mikroregionu, pracovnících, financování a propagaci
Doplňkové výběrové indikátory
Projekty sledují úspěšnost při získávání a realizaci projektů
Ehomer.cz je propracovaný systém, který využívá několik administračních úrovní. Můžete jej využívat k prohlížení údajů nebo můžete získat jako registrovaný uživatel přístup ke komplexním datům a sami nebo s asistencí administrátora data vkládat a měnit. Data o managementu mikroregionu se do systému vkládají za jednotlivé roky. Systém je ihned po uložení zobrazí v datových tabulkách a přehledných grafech, které lze stahovat a dále s nimi pracovat. Podrobné instrukce jsou obsaženy v manuálu na stránkách www.ehomer.cz.
 
Kdo může Ehomer.cz využít?
Čím může sledování indikátorů a Ehomer.cz mikroregionům pomoci v praxi?
Ehomer.cz je určený zejména managerům, politikům a pracovníkům všech dobrovolných svazků města a obcí, mikroregionů řízených prostřednictvím úřadů (ORP), místních akčních skupin a dalším organizacím působícím ve veřejné správě, stejně jako všem dalším zájemcům. 
Zaměření na výsledky, přímější dosahování cílů a zpětná vazba
Stabilizace a zlepšení systému financování zvyšováním absorpční kapacity i úspornými opatřeními
Vyrovnávání disparit mikroregionů
Efektivní využívání lidských zdrojů profesionálů ve vedení i dobrovolníků 
Inovativní postupy při správě věcí veřejných
Kontrola a čitelnost pro donory i obyvatele
Zvýšení informovanosti, způsobů prezentace a komunikace
Ehomer.cz vzniká v rámci projektu Benchmarking venkova Zkvalitňování managementu mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit, programu WD „Výzkum pro řešení regionálních disparit“ Ministerstva pro místní rozvoj.
Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci střední Morava ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci Střední Čechy a Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s.