Archiv

Výzva pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku

ikona článku

Cílem výzvy je zlepšovat situaci v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím zřízení a provozu zařízení péče o děti předškolního věku.

zdroj a více info: http://www.esfcr.cz/vyzva-a4?lang=1&ref=m&source=email