Archiv

Shrnutí realizace MAP + v ORP Týn nad Vltavou

ikona článku

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že jsme podpořili spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Společně jsme informovali, vzdělávali a plánovali aktivity pro řešení místně specifických problémů a potřeb žáků mateřských a základních škol a příspěvkových či neziskových organizací z Vltavotýnska.

Hlavním výstupem projektu byla realizace a evaluace Místního akčního plánu (MAP) pro ORP Týn nad

Vltavou. Tento dokument byl postoupen zastupitelstvům obcí jako zřizovatelům škol ke schválení a převážná část obcí jej schválila. Součástí plánu je Strategický rámec MAP do roku 2023 pro rozvoj v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Strategický rámec definuje oblasti rozvoje a investice jednotlivých škol, příspěvkových organizací a NNO (MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, ZŠ Týn nad Vltavou Hlinecká, ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana, MŠ a ZŠ Žimutice, MŠ Týn nad Vltavou, ZUŠ Karla Komzáka, MěDDM Týn nad Vltavou, Semenec, o.p.s.)

Díky projektu se učitelé a pracovníci MěDDM z Vltavotýnska vzdělávali na různých školeních dle výběru ředitelů škol, aby mohli vylepšit průběh jednotlivých hodin se samotnými žáky. Od února do června 2016 proběhla na školách individuální podpora žáků a žákyní ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování v různých předmětech svými učiteli a možností konzultace s psycholožkou působících na jednotlivých ZŠ.

Nyní připravujeme navazující projekt, který se bude zabývat nejen samotným místním akčním plánem vzdělávání, ale bude již realizovat naplánované aktivity škol, které tento plán obsahuje.

Děkujeme všem zapojeným subjektům, kteří se podíleli na zpracování a připomínkování strategického dokumentu a těšíme se na další pokračování.