Archiv

Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko

ikona článku

Dne 3.3.2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19/2017/00032, kterým se schvaluje žádost do dotačního programu Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, na projekt Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko.
Účelové určení dotace: Zpracování analýzy "Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko".
Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.,IČ 26663414
Partner projektu: SMO Vltava, IČ 69092061
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zpracování Analýzy Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko. Tento dokument bude sloužit jako podklad pro realizaci projektů na odstraňování bariér na komunikacích a objektech občanské vybavenosti, jako podklad pro zpracování projektových dokumentací k následným stavebním úpravám.

Uskutečněním projektu dojde nejen ke zmapování současné situace bariér na Vltavotýnsku, ale vzniknou i konkrétní návrhy k odstranění bariér a tím i k přiblížení se samotným realizacím odstranění bariér na vytipovaných a nejpotřebnějších místech po celém mikroregionu.
Projekt tak přispěje i velkou měrou k bezpečnosti obyvatel a návštěvníků celého území, k jejich spokojenosti a zlepšení podmínek života v obcích mikroregionu.

Místo realizace projektu, dopad projektu:
Mikroregion Vltavotýnsko, ORP Týn nad Vltavou

Projekt Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Koordinátoři projektu:
Ing. Magdaléna Pavlíková
Ing. Lenka Moulisová