Archiv

MAP+

Díky dotaci z OP VVV již 17 měsíců hbitě mapujeme a realizujeme projekt na zlepšení podmínek školství v ORP Týn nad Vltavou. Ředitelé jednotlivých místních škol, kteří jsou zapojeni do pracovní skupiny projektu, sestavují plán investičních i neinvestičních aktivit za svou školu a podílejí se na zpracování analýzy místního školství.

Pedagogičtí pracovníci jednotlivých škol se účastní školení a různých workshopů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kdy získávají nové poznatky a zkušenosti, učí se novým metodám pro vylepšení výuky svých žáků na základních školách a pro rozvoj dětí v mateřských školách. Navštívili již 8 seminářů ze 14 plánovaných, na nichž se zabývali problematikou hodnocení a klasifikace jako prvku pozitivní motivace, syndromem ADHD a jak pracovat s dítětem s tímto syndromem ve školním prostředí, problematikou společného vzdělávání na ZŠ a MŠ nebo jak pracovat s dětmi s Aspergerovým syndromem a s dětmi s autismem.
Věříme, že nově nabyté poznatky učitelé využijí již v tomto školním roce 2017/2018, že informace, které získali, jim pomohou zlepšit i usnadnit jejich práci a objeví se to tak ve zlepšení studijních výsledků žáků z místních základních škol a v připravenosti dětí z mateřských škol na vstup do školy.


MAP+