Archiv

Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 4.2.2014 schválila mapu regionální podpory pro Českou republiku.

ikona článku

Na základě schválené mapy bude možno poskytovat regionální podporu v období od 1.7.2014 do 31.12.2020 ve všech regionech NUTS II České republiky, s výjimkou regionu NUTS II Praha, který nebude pro regionální podporu v uvedeném období způsobilý. S ohledem na výši HDP na obyvatele, které ve všech podporovaných regionech NUTS II přesahuje 60% průměru EU-27, bude míra podpory pro velké podniky činit 25% způsobilých nákladů.

V případě regionální podpory určené středním podnikům bude umožněn příplatek ve výši 10%, pro malé podniky ve výši 20%. Výše regionální podpory poskytnuté ve prospěch velkých investičních projektů (bod 20 písm. l) Pokynů k regionální státní podpoře na období 2014-2020) bude muset být upravena podle vzorce uvedeném v bodě 20 písm. c) uvedených Pokynů.