VÝZVY IROP

5. VÝZVA MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III.

MAS Vltava vyhlašuje 5. výzvu.

MAS Vltava vyhlašuje 14.5.2020 5.výzvu MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III.

Číslo výzvy MAS

474/06_16_038/CLLD_16_01_120

Název výzvy MAS

5.výzva MAS Vltava-IROP-Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

14.5.2020

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

14.5.2020, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

14.5.2020, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15.6.2020, 12:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu

30.9.2021

  • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 4.624.243,98 CZK
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100.000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4.624.243,98 CZK

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

Aktivita Bezpečnost dopravy

Bezpečnost dopravy 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy 
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší 
• Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) 

Výzva je navázána na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 (www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty) 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20-05-20-pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-irop-bezpecnost-dopravy-iii..pdf 479.1 Kb
20-05-20-prezentace-mas-vltava-irop-bezpecnost-dopravy-iii..pptx 368 Kb
mas-vltava-priloha-c.-1-vyzvy-c.-5-fnap-final.pdf 502.8 Kb
mas-vltava-priloha-c.-2-vyzvy-c.-5-vecne-hodnoceni.pdf 616.1 Kb
mas-vltava-vyzva-c.-5-final01.pdf 649.1 Kb