AKTUALITY

Harmonogram výzev IROP 2019

MAS Vltava zveřejnila harmonogram plánovaných výzev IROP na rok 2019.
Více MAS VLTAVA / ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014 - 2020 SCLLD - VÝZVY IROP